Эрэлт, нийлүүлэлт

Дараах бодлогуудыг бодно уу.

Эрэлт нийлүүлэлт_бодлогууд

About these ads

17 thoughts on “Эрэлт, нийлүүлэлт

 1. Фонт нь танигдахгүй байгаа хэсэг нь:
  А. татварын ачаалал хэрэглэгч ба нийлүүлэгч 2ын хэнд оногдсон бэ?
  Бодлого 4
  Хүн амын тухайн барааны эрэлтийн функц Qd=7-p нийлүүлэлтийн функц нь Qs=-1+p байв. Хэрэв энэ байраанд 2төг-ий татаас оногдуулсан бол тэнцвэрийн хэмжээг ол.
  Бодлого 5
  Ямар нэгэн барааны эрэлтийн функц нь Qd=17-7pd нийлүүлэлтийн функц нь Qs=3+aps. Уг бараанд хэмжээний татвар оногдуулахад татварын ачаалал хэрэглэгч нийлүүлэгч 2т ижил оногддог бол a-г ол.

  • Хэн 10 гэсийн бол, миний бие даалтын хүүхдүүд блог дээр байгаа бодлогоо бодно. 10 сэдэв гэсэнтэй андуураад байна уу?

  • Фонтыг нь солих боломжтой гэдэг үүднээс word дээр хийсэн байгаа солиод үзээрэй. Эсвэл сургуулийн компьютер дээрээс татах гээд үзээрэй.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s